Актуални

КОНКУРСИ

на Община Габрово

Паметник на Васил Левски

Целта на конкурса е изготвяне на идеен проект за паметник – мемориал, увековечаващ личността и делото на Васил Левски.

Виж

Благоустрояване на крайречната зона

в града, като естествено продължение на вече започнатото благоустрояване и естетизиране на средата от двете страни на река Янтра.

Виж

Нов парк, квартал Младост

Задачата  е да се оформят зелени площи и зони за рекреация с минимална намеса в естествения терен и без значителни и монолитни строителни работи.

Виж