Продължаване

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНАТА ЗОНА НА Р. ЯНТРА

В участъка между моста на ул. “Д-р Никола Василиади“ и моста на ул. „Христо Ботев“, гр. Габрово

Конкурсната инициатива

е свързана с намерението на Община Габрово за благоустрояване на крайречната зона в града, като естествено продължение на вече започнатото благоустрояване и естетизиране на средата от двете страни на река Янтра и по-конкретно – вече обновените пространства  и изградените пешеходни алеи и веломаршрути по ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“.

Описание

Основна цел, обхват, задължителни елементи, срок и др.

Жури

Кратка информация за членовете на журито.

Въпроси и отговори

Основна цел, обхват, задължителни елементи, срок …

ПРОЦЕДУРА

С решение на възложителя № F270526/09.09.2022 г. на възложителя,  Община Габрово обяви процедура за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ за: БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙРЕЧНАТА ЗОНА НА Р. ЯНТРА В УЧАСТЪКА МЕЖДУ МОСТА НА УЛ. “Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ И МОСТА НА УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“, ГР. ГАБРОВО

Краeн срок:

Подаване на конкурсни проекти: до 17:00 ч. на 20.01.2023 г.

Подаване на заявленията  в системата ЦАИС: до 23:59 ч. на 20.01.2023 г.

Процедурата е регистрирана в ЦАИС – ЕОП с УИН 00038-2022-0031. Информация за процедурата е достъпна на адрес: https://app.eop.bg/today/236815

КЛАСИРАНЕ

Първо Място:

Конкурсен проект с присъден индивидуален № 02 – АРК ПРОЕКТ ООД – 69.26 т.Проект

Второ Място:

Конкурсен проект с присъден индивидуален № 03 – АДА-АГЕНЦИЯ ДИЗАЙН И АРХИТЕКТУРА АД – 65.72 т.

Трето Място:

Конкурсен проект с присъден индивидуален № 01 – ПРОДЖЕКТ ВИТАЕ ЕООД – 65.07 т.