Крайречна зона

ЖУРИ

Арх. Николай Меразчиев

Заместник-кмет на Община Габрово

Арх. Николай Баровски

И. д. Председател на КАБ

Арх. Мартин Христов

Заместник-председател на КАБ

Урб. Д-р Ангел Буров

Гл. ас. преподавател катедра „Градоустройство“ към УАСГ

Урб. Силвия Чакърова

Урбанист

Ланд. арх. д-р Григор Перчеклийски

Гл. ас. преподавател катедра „Градоустройство“ към УАСГ

Ланд. арх. Десислав Евлогиев

Инж. Румен Илиев

Инж. Момчил Корназов

Гл. експерт, дирекция ИЕ, Община Габрово

Маргарита Доровска

Директор на музей „Дом на хумора и сатирата“

Проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова

Ръководител катедра „История и теория на архитектурата“ към УАСГ

Резервни членове

Арх. Румен Йотов

Председател на КДП към КАБ

Урб. Нурхан Реджеп

Ланд. арх. Илвина Илийчева

Ланд. арх. ОП „Благоустрояване“

Инж. Веселин Няголов

Арх. Люция Декова – Николова

Гл. арх. Община Габрово

Радостина Кожухарова

Началник отдел „Правен“, Община Габрово