НОВ ПАРК

Въпроси и отговори

Към момента няма постъпили въпроси.

Следва да имате предвид, че комуникацията през сайта не е комуникация по смисъла на ЗОП. Разяснения по условията на процедурата се извършват съгласно чл. 33 от ЗОП.

Съгласно чл. 39а, ал. 4, т. 4 от ЗОП, искане и предоставяне на разяснения се осъществява чрез централизирана електронна платформа.

Задайте въпрос