Наближава крайния срок за архитектурен конкурс за благоустрояване на крайречната зона
16.01.2023, 07:40 Галина Витанова

Там, където реката целуна брега, се роди градът…

Реката е сила, енергия, стремеж, развитие, живот. За Габрово тя е и градообразуващ фактор. Днес тя ни дава нова възможност да се обърнем към нея с нов поглед и по нов начин с естественото продължение на вече изградените пешеходни алеи и веломаршрути по улиците „Аврам Гачев“ и „Дунав“.

Сега фокусът е върху благоустрояването на територията от Дома на хумора и сатирата до мост „Христо Ботев“, обхващащ двата бряга на Янтра. Мястото е подходящо за създаване на зони за озеленяване, рекреация, спорт и обществено-обслужващи дейности.

Свързвайки двата бряга на реката зоната може да бъде оформена и осмислена по нов индивидуален начин предлагайки естетизиране и ревитализиране на съществуващи градски пространства като бъдещия Център за съвременно изкуство в сградата на бившия Техникум по текстил.

Използвайки естествените дадености на града и реката нека подновим изгубената с годините връзка чрез бъдещия проект за благоустройство на територията.

Конкурсната инициатива за подаване на идейни проекти за благоустрояване и естетизиране на средата е с краен срок 17:00 часа на 20.01.2023 г.

Повече информация на сайта https://konkursi.gabrovo.bg/

https://www.youtube.com/watch?v=qvsjyYpUhmQ