Напомняме - конкурс за изготвяне на идеен проект за паметник, увековечаващ личността и делото на Васил Левски
26.11.2021, 11:56 Мартина Груева

Община Габрово напомня, че е обявена процедура за провеждане на ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИДЕЕН ПРОЕКТ НА ОБЕКТ: ПАМЕТНИК НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ В ГРАД ГАБРОВО.

Крайният срок за подаване на конкурсни проекти е 20.01.2022 г.

Информация за процедурата е достъпна на адрес: https://app.eop.bg/today/155251